Elektroniczna ewidencja przychodów

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia nabywcy dokumentu sprzedaży. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania przychodu w elektronicznej ewidencji przychodów; w razie problemów technicznych przychód musi zostać zapisany w ciągu 48 godzin.